Långtidsarbetslöshet – en fråga om inkludering och mångfald

Inkluderingen av långtidsarbetslösa är idag en av de största utmaningarna på
arbetsmarknaden. Inte bara för att målgruppen är långt ifrån homogen, men framförallt för att
arbetslösheten för långtidsarbetslösa tenderar att öka trots att den generella arbetslösheten
sjunker.

Sök jobb med ChatGTP

Chat GPT kom in i våra liv med dunder och brak. Åsikterna om dess funktion är delade med både beundrare och skeptiker. Helt klart är dock att AI kommer underlätta vårt sätt att söka och hitta jobb framöver och här kommer förmodligen ChatGPT ligga i framkant.

Höjd arbetsgivaravgift!

Nu höjs arbetsgivaravgiften för ungdomar mellan 19 och 23 år. Från första april i år gäller
samma arbetsgivaravgift som för gemene man, nämligen 31,42%.