Höjd arbetsgivaravgift!

Nu höjs arbetsgivaravgiften för ungdomar mellan 19 och 23 år. Från första april i år gäller samma arbetsgivaravgift som för gemene man, nämligen 31,42%.

Det var den föregående regeringen som under pandemin sänkte arbetsgivaravgiften för ungdomar eftersom coronapandemin slog särskilt hårt på unga. I november 2020 var det såmycket som 84 000 ungdomar som lämnat arbetsmarknaden i jämförelse med året innan.

Sänkningen av arbetsgivaravgiften var ett led i att öka ungas chanser att komma tillbaka ut på arbetsmarknaden och undvika att de fastnar i långtidsarbetslöshet. Under perioden 1 januari 2021 till 31 mars 2023 var arbetsgivaravgiften för målgruppen 19,73%. Nu är det alltså andra bullar som gäller. De flesta arbetsgivare hoppas på att även den nu sittande regeringen skall komma på bättre tankar och sänka avgiften igen. Det är ju redan svårt som det är för unga utan arbetslivserfarenhet att få ett första jobb.

Den höjda arbetsgivaravgiften innebär också att ersättningen för nystartsjobb höjs för samma målgrupp. Från 1a april gäller alltså en höjning av nystartsjobben med omkring 2000 kronor per månad. Ungdomar mellan 20-25 år som kvalificerar för anställningsstöd har nu nystartsjobb som startar på ersättningsnivån 12568 kronor (tidigare var det 10230 kronor per månad). Detta skall förhoppningsvis öppna ögonen för arbetsgivare att trots allt vilja anställa unga. Vi jobbar för att fler arbetsgivare ska tänka annorlunda i sin rekrytering och våga rekrytera outside the box!

Fakta om ungdomsarbetslösheten
Ungdomsarbetslösheten uppgick till 24,5 % i mars 2023. Till antalet var det 160 700 personer mellan 15-24 år som räknades som arbetslösa enligt SCB.

Fler nyheter

Inkluderingen av långtidsarbetslösa är idag en av de största utmaningarna på arbetsmarknaden. Inte bara för att målgruppen är långt ifrån homogen, men framförallt för att arbetslösheten för långtidsarbetslösa tenderar att öka trots att den generella arbetslösheten sjunker.
Chat GPT kom in i våra liv med dunder och brak. Åsikterna om dess funktion är delade med både beundrare och skeptiker. Helt klart är dock att AI kommer underlätta vårt sätt att söka och hitta jobb framöver och här kommer förmodligen ChatGPT ligga i framkant.