Långtidsarbetslöshet – en fråga om inkludering och mångfald

Inkluderingen av långtidsarbetslösa är idag en av de största utmaningarna på arbetsmarknaden. Inte bara för att målgruppen är långt ifrån homogen, men framförallt för att arbetslösheten för långtidsarbetslösa tenderar att öka trots att den generella arbetslösheten sjunker. Antalet långtidsarbetslösa har sedan 2019 ökat med 20.000 personer, samtidigt som det totala antalet arbetslösa har gått tillbaka till motsvarande nivåer innan pandemin.

Den största utmaning som våra långtidsarbetslösa kandidater möter idag är inte nödvändigtvis deras brist på utbildning eller erfarenhet, tvärtom märker vi att det stora antalet sitter på gedigna bakgrunder och kompetenser som vi vet skulle vara många arbetsgivare till gagn.

Våra kunder jobbar för att öka mångfalden i företagen och för att bygga en inkluderande kultur. Nu ser vi dock att just långtidsarbetslösheten är en fråga som lätt glöms bort när man pratar om mångfald. Mångfaldsfrågor tenderar allt som oftast att handla främst om etnicitet, kön, ålder eller någon form av funktionsnedsättning. Vi på iobb menar på att frågan även behöver omfatta långtidsarbetslösa då stigmatiseringen kring lång tid i arbetslöshet i sig är en bidragande orsak till att vissa människor har svårt att få ett arbete idag.

När man i en rekryteringsprocess konkurrerar med hundratals andra tenderar arbetsgivare och rekryterare att sortera bort kandidater som inte har en pågående eller nyligen avslutad jobberfarenhet. Vilket är synd eftersom en stor studie från USA visar att prestationen faktiskt tenderar att vara bättre hos en tidigare långtidsarbetslös än en nyarbetslös. En av anledningarna är helt enkelt för att en långtidsarbetslös har både viljan och intresset av att prestera bra när man “äntligen” fått det där efterlängtade arbetet.

iobb ger inte bara stöd till våra kandidater som söker arbete utan ger även stöd till våra kunder och till dig som arbetsgivare när du vill anställa någon som är långtidsarbetslös. Låt oss addera antalet år eller månader i arbetslöshet som en viktig faktor i att arbeta med inkludering och mångfald. Tillvarata kompetensen där ute! Låt oss på iobb hjälpa till om du inte vet var du ska börja. Vi ses!

Fler nyheter

Chat GPT kom in i våra liv med dunder och brak. Åsikterna om dess funktion är delade med både beundrare och skeptiker. Helt klart är dock att AI kommer underlätta vårt sätt att söka och hitta jobb framöver och här kommer förmodligen ChatGPT ligga i framkant.
Nu höjs arbetsgivaravgiften för ungdomar mellan 19 och 23 år. Från första april i år gäller samma arbetsgivaravgift som för gemene man, nämligen 31,42%.